Produkt & Tjenester

Digital Bassengsikkerhet profilerer, selger, prosjekterer og vedlikeholder ledelsessystemet Lynxight i de nordiske landene Norge, Sverige, Finland, Danmark, Færøyene og Island.

Lynxight er et innovativt og avansert AI- og maskinlæringssystem som:

  • Overvåker bassengområdene med AI-teknologi,
  • Gir tidlig og preventiv varsling av mulige hendelser,
  • Teller antall badende i bassenget i sanntid,
  • Gir badevaktene bedre arbeidsvilkår og mindre stressbelastning=lavere sykefravær
  • Gir historiske data om bassengbruken, samt
  • Bidrar til å redusere kostnadene gjennom å effektivisere driften av bade- og svømmeanlegg i alle fasonger.

Vi leverer et system som gir en ny og forbedret hverdag for badevertene, ledelsen og ikke minst - badegjestene.

Effektiv bassengovervåkning


Lynxight overvåker bassengene ved bruk av kameraer og en AI og maskinlæringsdrevet programvare. 

Badevaktene får gjennom en smartklokke et teknisk hjelpemiddel som gjør at hverdagen blir mer lystbetont, samtidig som de får bedre kontroll over sitt fokusområde: bassengene - også når det er mange badegjester til stede. 

Systemets tilstedeværelse medfører økt sikkerhet slik at de ansatte blant annet kan bruke mer ressurser på badegjestene uten at det påvirker sikkerhetsnivået vesentlig. 

Badevaktene får et digitalt verktøy som øker arbeidslysten og gjør hverdagen mindre stressende.

Lever opp til kundens digitale strategi & visjon 


Lynxight med sin unike AI-teknologi lever opp til de aller fleste kommuners digitale strategi og visjon. 

Systemet er sterkt forankret inn mot det grønne skiftet, bærekraft og er en god bidragsyter til å minske klimaavtrykket. 

Lynxight digitaliserer bade- og svømmebransjen og gjør det enklere å ta de «riktige» strategiske beslutningene - basert på sanntids- og historiske tallmateriale.

Smartklokke -personalets viktigste verktøy


Ved å påføre seg en smartklokke mottar badets personell en digital varsling FØR hendelsen inntreffer.

 Lynxight fanger opp tidlige signaler når en badehendelse, eller risiko, er under utvikling, som for eksempel 

* Drukningshendelser i overflatestilling, 

* Utilsiktet fall fra bassengkanten, 

* Gjentakende opp-og-ned bevegelse før den badende synker til bunns, og 

* Overbefolket område i for eksempel en sikkerhetssone. 

Dersom en badegjest blir liggende livløs på bassengbunnen varsles dette også, jfr. ISO 20380. 

Lynxight krever ingen personell foran en PC-skjerm, og bidrar med effektivisering av driften blant annet gjennom smartklokker i sitt daglige virke. 

Systemet er intuitivt og sømløst i bruk slik at det generelle sikkerhetsnivået øker, slik at badevaktene kan fokusere mer på daglige rutiner og kundeservice.

Besparelsesmuligheter


Ved å bearbeide og strukturere dataene som er samlet inn kan det oppnås synlige besparelser. 

Eksempelvis kommer det tydelig frem hvor mange badende som bruker bassenget eller svømmebanene. 

Ut ifra slike data kan det utarbeides:

 * Mer effektive daglige rutinene med tydelige arbeidsoppgaver, 

* Planer som utnytter både de menneskelige- og finansielle ressurser på en langt bedre måte, samt.

* Tiltak som forsterker kundeservicen og trivselsfaktoren internt i organisasjonen.Analysemuligheter: Sanntids og historiske data 


Ledelsen får tilgang til Lynxight sitt dashboard som viser sanntidsdata med bassengskisser med live aktiviteter. 

Her er det mulig å utarbeide rapporter og benytte de historiske dataene til blant annet å ta beslutninger. 

Dashboardet inneholder Sanntidsinformasjon: 

o Bassengskisse med bevegelsesmønster 

o Risikonivå 

o Tilkoblede klokker Historiske data 

o Antall svømmere 

o Hendelser 

o Badevaktrapporter

Digitalt tellesystem


Systemet overvåker og teller de badende i sanntid. 

Badevaktene vil derfor hele tiden vite - og ha kontroll på - hvor mange badende som oppholder seg i bassenget – til enhver tid. 

Tellesystemet er unikt og kan også differensiere de badende i kategorier som voksne, barn og eldre. 

Dersom det er behov for det, eller kunden ønsker å telle badegjestene i andre områder av bassengområdet, kan dette integreres i Lynxight-løsningen.  

All historisk data er tilgjengelig og presenteres i forskjellige format. Denne informasjonen kan benyttes til blant annet analysearbeid, prognoser eller som grunnlag når beslutninger skal tas. 

Lagrede bildedata slettes automatisk i henhold til Datatilsynets regelverk.

Inkludert E-learning

System 

 

Vi vet at det er stor rotasjon blant badevakter og har derfor tilpasset vår opplæring deretter.

Opplæring og veiledning i bruk av Lynxight-systemet sikrer en effektiv og smidig implementering for ansatte og ledelsen. 

Alle brukerne blir sertifisert ved fullførelse av Lynxight sitt E-learning program som varer i underkant av 30 minutter. 

Her får den enkelte ansatte grunnleggende informasjon om systemet, samt en dyptgående opplæring i hvordan smartklokkene fungerer. 

Badeverten er fullt operativ etter fullført E-learning program som kan gjennomføres på en PC, mobil, eller nettbrett.  

Enkel og sømløs Installasjon


Lynxight kan enkelt installeres i eksisterende og helt nye bade- og svømmeanlegg. 

Dette gjøres på følgende måte: 

• Trekking av skjermede Cat7 kabler fra kameraene til rackskap i teknisk rom, 

• Montering og terminering av IP65 kameraer i bassengområde – høyt på vegg eller i tak, 

• Finkonfigurer og justere kameraene slik at de får riktig synsvinkel, 

• Sette på plass det tekniske utstyret i rackskapet, 

• Terminere alle kablene og sikre strømtilførsel i rackskap, 

• Koble til internettlinjen og sikre nettilgang, 

• Kjøre i gang systemet med kyndig støtte fra Lynxight. 

I et prosjekt foregår det ofte flere arbeider samtidig. Elektroinstallatør gjør en enkel installasjon samtidig som annet arbeid og drift kan opprettholdes. 

En installasjon er unnagjort i løpet av en til to dager, avhengig av hvor mange basseng det er i prosjektet. Digital Bassengsikkerhet leverer ferdig spesifikasjoner og tegninger. 

Elektriker får full support og veiledning i fra Digital Bassengsikkerhet gjennom hele installeringsprosessen. 

Det kan opprettholdes full drift av bade- og svømmeanlegget under hele installasjonsperioden.

Ønsker du mer informasjon eller en presentasjon?